zaterdag, 7 oktober 2017 | 15:00 | 30CC/Schouwburg

Uitgangspunt is het recente boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw onder redactie van Micha Hamel. Hamel onderzoekt samen met enkele andere auteurs hoe de relatie tussen publiek en concert de laatste decennia grondig gewijzigd is. Vanuit verschillende invalshoeken vraagt hij zich af hoe organisatoren en beleidsmakers hiermee moeten/kunnen omgaan. Het is een gedurfd en polemisch boek, dat inzichten bijbrengt maar ook vragen oproept.

Moderator Pieter Bergé presenteert de controversiële stellingen van Micha Hamel aan het publiek. Daarna maken enkele musicologen die van het organiseren van concerten hun dagtaak hebben gemaakt, statements over deze problematiek. Ieder vertrekt vanuit zijn eigen specifieke situatie (aard van de organisatie en van de culturele opdracht, omvang van de subsidie, publiekstraditie, locatie, …).

Elk statement dient als vertrekpunt voor een discussie met het publiek. Het publiek is in dit debat immers zowel onderwerp als voorwerp van discussie!

Programma

Gelieve u in te schrijven voor het Debat via de groene knop GRATIS.

30CC/Schouwburg

Bondgenotenlaan 21
3000 Leuven

Bereken je route

Parking

Ladeuze, Ladeuzeplein 20

De lijn

Lijnen 1–9 / 284–85 / 315–17 / 333–35 / 337 / 351–52 /358 / 370–74 /380 / 395
Halte Rector De Somer plein

Geraak je niet op tijd?

Laatkomers kunnen niet binnengelaten worden. Tijdens de concerten zijn de zaaldeuren langs buiten gesloten.

U kunt ook niet terug binnen mocht u tijdens de voor-stelling de zaal even willen verlaten.