Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw

In 2016 verscheen het boek Speelruimte voor klassieke muziek in de 21ste eeuw onder redactie van Micha Hamel. Hierin onderzoekt Hamel de grondig gewijzigde relatie tussen publiek en concert in de laatste decennia en vraagt hij zich af hoe organisatoren en beleidsmakers hiermee moeten/kunnen omgaan. Het is een gedurfd en polemisch boek, dat inzichten bijbrengt maar ook vragen oproept. Festival 20/21 neemt enkele stellingen van Hamel onder de loupe in een debat over, maar vooral ook mét het publiek.

Ga naar de pagina voor meer informatie.