Meer dan ooit FESTIVAL 20/21

2018: de 21e eeuw wordt meerderjarig! De vorige eeuw begint daardoor steeds meer tot het verleden te behoren. De afstand tussen de muziek van de jaren 1900 (Novecento) en de ‘nieuwe’ muziek (Transit) wordt alsmaar groter. Het doel van Festival 20/21 kan natuurlijk niet zijn om afstanden te scheppen. Integendeel, ons festival wil bruggen bouwen tussen morgen, vandaag en gisteren. Het wil de onwaarschijnlijke veelzijdigheid van de recente muzikale geschiedenis hoorbaar maken en de vinger aan de pols houden van wat er nu leeft.

Dat is wat de naam Festival 20/21 ook duidelijk maakt: we focussen op de muziek van de 20e én de 21e eeuw, als op één gigantische, naar alle kanten uitwaaierende stroom van muzikale vernieuwingen.

Geen grens kan ons daarbij tegenhouden, en zeker niet zo’n willekeurige grens als een jaartal. Daarom laten we voortaan de naam Novecento achterwege. Ook heel wat muziek uit de 21e eeuw staat intussen immers al te popelen om zich in het collectieve geheugen te nestelen en mee een plaats op te eisen naast het rijke repertoire van de 20e eeuw. Het is onze taak om dat mee mogelijk te maken.

Voortaan heten we dus gewoon FESTIVAL 20/21:

  • een festival dat er bij ieder concert naar streeft om als een speer binnen te dringen in een van de kernen van de recente muziekgeschiedenis;
  • een festival dat het repertoire van het nabije verleden centraal plaatst en tegelijk onbevreesd vooruitkijkt naar wat de muzikale toekomst brengt;
  • Transit, het creatiefestival voor nieuwe muziek, blijft daarbij een heel bijzondere rol opeisen: want wat zou een speer zijn zonder speerpunt?!

Historiek

Het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant is een afdeling van vzw Samenwerkende vereniging Festival van Vlaanderen. Deze afdeling werd opgericht in 1995 onder impuls van de nieuwe provincie Vlaams-Brabant, de stad Leuven, de KU Leuven en enkele bedrijven.


Profiel 1995 - 2005

De eerste jaren staat in Leuven zowel polyfonie, 20ste-eeuwse als klassiek-romantische muziek op het programma. Deze keuze was gemotiveerd door de intentie om kwaliteitsvolle muziek uit de marge (polyfonie en 20ste eeuw) een prominentere plaats te geven. In 2000 start TRANSIT, een festival voor hedendaagse muziek. In Vlaams-Brabant krijgen de klassieke concerten een gemengd programma geïnspireerd op het programma in Leuven.


Profielwijziging 2006

In 2006 worden drastische artistieke keuzes gemaakt. De concerten in Leuven focussen voortaan op de muziek uit de 20ste eeuw/NOVECENTO én de 21ste eeuw/TRANSIT.


Nieuwe naam 2015 


Het Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant krijgt een nieuwe naam ‘Festival 20/21’. De focus blijft gericht op de onuitputtelijke muziekbronnen van de 20e (Novecento) en 21e eeuw (Transit).


Meer dan ooit Festival 20/21
Vanaf 2018 heet het festival gewoon Festival 20/21 – een festival dat het repertoire van het nabije verleden centraal plaatst en tegelijk onbevreesd vooruitkijkt naar wat de muzikale toekomst brengt. Transit, het creatiefestival voor nieuwe muziek, blijft daarbij wel een heel bijzondere rol spelen.

Festival 20/21 is lid van / is a member of: Festival van Vlaanderen www.festival.be & European Festivals Association (EFA) www.efa-aef.eu

Subsidiënten en sponsors